ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานของโรงเรียน
อันดับ 1 การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
เหรียญทองแดง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
วันที่ 21 สิงหาคม 2559
ผู้นำองค์กรดีเด่น
วันที่ 3 มิถุนายน 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ม.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐา
วันที่ 28 เมษายน 2559
เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ม.6 โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับเก
วันที่ 28 เมษายน 2559
รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช (OPEC AWARDS) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบป
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved