ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานของครู
ครูสอนดี
วันที่ 16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
วันที่ 16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
วันที่ 16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
วันที่ 16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
วันที่ 16 มกราคม 2562
ครูเพชรน้ำหนึ่ง
วันที่ 16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
วันที่ 16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
วันที่ 16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
วันที่ 16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
วันที่ 16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
วันที่ 16 มกราคม 2562
ผู้บริหารดีเด่น
วันที่ 16 มกราคม 2562
ผู้กำกับนักศึกษาวินชาทหารพิเศษดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.5
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 5 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศ การแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
โล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี แห่งการ
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
ผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
คุณครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งครูแสนดี ครูในดวงใจ ครู
วันที่ 16 มกราคม 2559
คุณครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งครูแสนดี ครูในดวงใจ ครู
วันที่ 16 มกราคม 2559
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved