ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานทั้งหมด
ผู้กำกับนักศึกษาวินชาทหารพิเศษดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คัดไทย
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
เหรียญทองแดง ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
วันที่ 23 กันยายน 2560
เหรียญเงิน ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
เหรียญทอง ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
อันดับ 1 การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
เหรียญทอง คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
วันที่ 6 เมษายน 2560
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
วันที่ 6 เมษายน 2560
ชนะเลิศ คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
วันที่ 6 เมษายน 2560
เหรียญทอง คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
วันที่ 6 เมษายน 2560
ชนะเลิศอันดัน 2 การกีฬาบาสเกตบอล ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
วันที่ 3 มีนาคม 2560
เหรียญเงิน ได้ลำดับที่ 6 การแข่งขันโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับ ม.1-3
วันที่ 2 มีนาคม 2560
เหรียญทองแดง รายการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
วันที่ 2 มีนาคม 2560
เหรียญทอง อันดับที่ 1 การประกวดท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทอง อันดับที่ 2 การปรกวดแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม1.-3
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันร้อนเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทอง การประกวดเล่านนิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป1.-ป.3
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลเหรียญเงิน รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึกษาเอกชนนทบุรี การแข่งขันโครงการด้านพลังงาน (Enery)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทองแดง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
เหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentaion) ป.4-ป.6
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิก(E-book)ป.4-ป.6
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ป.4-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved