ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานทั้งหมด
Merit Thai ASMO Science Ranking Year 5
วันที่ 21 กันยายน 2561
Merit Thai ASMO Science Ranking Level 3
วันที่ 21 กันยายน 2561
Merit Thai ASMO Science Ranking Level 3
วันที่ 21 กันยายน 2561
Merit Thai ASMO Science Ranking Level 2
วันที่ 21 กันยายน 2561
Merit Thai ASMO Science Ranking Level 2
วันที่ 21 กันยายน 2561
Sliver Thai ASMO Science Ranking Level 2
วันที่ 21 กันยายน 2561
Merit Thai ASMO Science Ranking Level 1
วันที่ 21 กันยายน 2561
Merit Thai ASMO Science Ranking Level 1
วันที่ 21 กันยายน 2561
Merit Thai ASMO Science Ranking Level 1
วันที่ 21 กันยายน 2561
Bronze Thai ASMO Science Ranking Level 1
วันที่ 21 กันยายน 2561
Bronze Thai ASMO Science Ranking Level 1
วันที่ 21 กันยายน 2561
Bronze Thai ASMO Science Ranking Level 1
วันที่ 21 กันยายน 2561
Sliver Thai ASMO Science Ranking Level 1
วันที่ 21 กันยายน 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้ง
วันที่ 5 กันยายน 2561
รางวัลชมเชย เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภททีม
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภททีม
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตร เหรียญทอง คณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภททีม
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภททีม
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภททีม
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตคิดเร็ว ประเภททีม
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฮ๊อกกี้ AYHL
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาสตร์คิดเร็ว
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved