ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานของนักเรียน
เหรียญทอง อันดับที่ 2 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว Thailand-Cambodia Mathematics and Menta
วันที่ 6 เมษายน 2562
เหรียญทอง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทองแดง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทอง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทอง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทอง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทอง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทอง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทอง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทอง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทอง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญเงิน เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญเงิน เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทองแดง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทองแดง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
เหรียญทองแดง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
วันที่ 26 มกราคม 2562
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
วันที่ 19 มกราคม 2562
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
วันที่ 19 มกราคม 2562
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
วันที่ 16 มกราคม 2562
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
วันที่ 16 มกราคม 2562
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สัั้น ม.1-ม.3
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.3
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved