วิดีโอ : กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ชลศึกษาและทัศนศึกษา ม.4 ณ จังหวัดสมุทรปราการ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2566

วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved