วิดีโอ : Thailand STEM Project Competition 2023 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2566

โครงการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็ม 2566 หัวข้อ “น้ำและการจัดการน้ำเพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืน” Thailand STEM Project Competition 2023 : Water and Water Management for Creative Learning and Sustainable Development สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น

วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved