วิดีโอ : ท้องฟ้าจำลองโรงเรียนชลประทานวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2565

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์(ท้องฟ้าจำลอง)โรงเรียนชลประทานวิทยา

วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved