วิดีโอ : SPEECH "MY CLASSROOM"
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เด็กชายเนติธรณ์ แข็งฤทธิ์ อนุบาล 3/1 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10 (จากทั้งหมด 29 โรงเรียน) การแข่งขัน Immpromptu Speech ระดับปฐมวัย หลักสูตรสามัญ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562

วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved