วิดีโอ : ประมวลภาพงานวิชาการ วันที่ 10 มกราคม 2562
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved