วิดีโอ : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “นบองค์บดินทร์ ปิ่นปฐวี” ๕ ธันวามหาราช
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2562

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved