วิดีโอ : ภัยจากเพื่อน 4 ขา
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2562

เด็กๆ เดินไปมาผ่านทางหลังโรงเรียนระวัง "สุนัขจรจัด" กันด้วยนะคะ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved