วิดีโอ : การแสดงโรงเรียนชลประทานวิทยา 2019 World Youth Performing Arts Festival ณ ประเทศเกาหลีใต้
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved