วิดีโอ : บรรยากาศกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ราชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved