วิดีโอ : วันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แห่เทียนจำนำพรรษา จากโรงเรียนไปยังวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved