ภาพกิจกรรม : แนะแนวนักเรียนชั้น ม.4 วันที่ 15 กันยายน 2566
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved