ภาพกิจกรรม : สร้างระเบียบวินัยกับฝ่ายปกครอง ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved