ภาพกิจกรรม : พ่นฆ่ายุง วันที่ 26 มีนาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม : จ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลประทานมาฉีดพ่นยุงพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนชลประทานวิทยา
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved