ภาพกิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา2565 วันที่ 23 มกราคม 2566
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved