ภาพกิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน Scrabble Contest และ Cursive Writing ปีการศึกษา 2565 แผนกมัธยมศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved