ภาพกิจกรรม : ศึกษาดูงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนาชั้น ม.1 ม.2 แผนการเรียนITP วันที่ 8 กันยายน 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved