ภาพกิจกรรม : วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved