ภาพกิจกรรม : ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 19 สิงหาคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved