ภาพกิจกรรม : พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 21 มิถุนายน 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved