ภาพกิจกรรม : คณะกรรมการศูนย์บริหารงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) วันที่ 21 มิถุนายน 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved