ภาพกิจกรรม : การเขียนโปรแกรม Basic Python VS Math ชั้น ป.6/11 และ ป.6/12 (SM) คำสั่งพื้นฐาน และการเคลื่อนที่ของเส้น วันที่ 18 มิถุนายน 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved