ภาพกิจกรรม : ห้องเรียน ITP ป.4-6 วันที่ 29 มกราคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved