ภาพกิจกรรม : ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 20 พ.ย. 2564 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved