ภาพกิจกรรม : ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ฝ่ายโภชนาการ วันที่ 30 กันยายน 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved