ภาพกิจกรรม : ฉีดวัคซีน 21-26-27 มิ.ย. 64 วันที่ 28 มิถุนายน 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved