ภาพกิจกรรม : คณะกรมอนามัยที่ 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 9 มิถุนายน 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved