ภาพกิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร กองร้อยจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved