ภาพกิจกรรม : การบรรยาย "อีก 5ปี นักเรียนจะเจอกับอะไร" ให้กับนักเรียน โครงการ สสวท. โดย ผู้จัดการโรงเรียน นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ วันที่ 13 มีนาคม 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved