ภาพกิจกรรม : บรรยากาศการเรียนการสอนเสริมในกำกับของโรงเรียน วันเสาร์ ที่ 17 เดือน 10 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 ตุลาคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved