ภาพกิจกรรม : แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และเส้นทางของอาชีพอุตสาหกรรมการบิน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสายการบินนกแอร์ วันที่ 15 กันยายน 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved