ภาพกิจกรรม : กิจกรรมสร้างวินัยกับฝ่ายปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 11 กันยายน 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved