ภาพกิจกรรม : สวัสดิการสนามกีฬากรมชลประทาน ร่วมบริจาคเงิน พื่อปรับปรุงหัองปฏิบัติการเคมีและฟิสิกส์ โรงเรียนชลประทานวิทยา วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved