ภาพกิจกรรม : คุณครูรับรางวัลประกวดสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา2562 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved