ภาพกิจกรรม : ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคอาคารปฐมวัยและอาคาร English Program เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วันที่ 17 มีนาคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved