ภาพกิจกรรม : ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในส่วนห้องสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วันที่ 16 มีนาคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved