ภาพกิจกรรม : กิจกรรมศึกษาวิทยาศาสตร์ บูรณาการวัฒนธรรมล้านนา ณ จ.เชียงใหม่ นักเรียนชั้น ม.2 โครงการ ESMP+EP (วันที่1) วันที่ 12 มกราคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved