ภาพกิจกรรม : “เปิดบ้านงานช่างอากาศยาน”ประจำปี 2563 ณ กรมฝนหลวง วันที่ 11 มกราคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved