ภาพกิจกรรม : หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน ฝึกงาน จ.นครสวรรค์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved