ภาพกิจกรรม : ล้างตู้น้ำเย็นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ที่ 2/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved