ภาพกิจกรรม : ตรวจสุขภาพบุคลากรหน่วยงานโภชนาการ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved