ภาพกิจกรรม : ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved