ภาพกิจกรรม : นักเรียน ESMP เข้าชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 วันที่ 4 กันยายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved