ภาพกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 13 สิงหาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved