ภาพกิจกรรม : กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ แผนกมัธยมศึกษา วันที่ 9 สิงหาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved