ภาพกิจกรรม : โครงการ "เพื่อนกันฉันและเธอ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved