ภาพกิจกรรม : แห่เทียนจำนำพรรษา ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved